Денят на Освобождението на България - 03 Март

Днес се отбелязва националният празник на България - Денят на Освобождението на България от Турско робство и възкресението на българската държава.

{START_COUNTER}